Travaux de Nuit sur lignes de train

Durant plusieurs dates, aucun train ne circule entre Luxembourg – Trier:

Du 4 au 5.9.2022 entre 20h40 (Départ Luxembourg) et de  20h54 (Départ Trier) jusqu’à 03h50

Du 12.9.2022 au 18.11.2022 entre 20h10 et 03h50 entre Luxembourg – Oetrange
Bus de substitution:  12.9 – 18.11.2022
20.10 h- 3.50 h  Luxembourg – Oettrange

 

 An verschiedenen Terminen finden Nachtarbeiten an der Zugverbindung zwischen Luxembourg – Trier statt:

Vom 04.09 bis zum 05.9.2022 zwischen 20.40 Uhr (Abfahrt Luxembourg) und von   20.54 (Abfahrt Trier) bis 3.50 Uhr

Vom 12.9.2022 bis zum 18.11.2022 zwischen 20.10 Uhr und 03.50 Uhr zwischen Luxemburg – Oetrange
Schienenersatzverkehr:  12.9 – 18.11.2022 20.10 Uhr – 3.50 Uhr Luxembourg -Oettrange

Dernière modification le 30.08.2022

Des articles de la même catégorie

Aktioun « Gielt Band »

Aktioun « Gielt Band »

Aktioun „Gielt Band“. Hei ass Plécken erlaabt. All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten a laanscht d’Weeër ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken, fir de Jus auszepressen...

Aller au contenu principal